ثبت آگهی استخدامی برنامه نویس

اطلاعات مربوط به آگهی استخدامتان را در فرم زیر ثبت کنید  ،ما پس از تایید  ، آگهی استخدامی شما را به مدت یک هفته بر روی صفحه اصلی سایت قرار خواهیم داد.

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع همکاری

محل کار

نام موسسه/شرکت

شماره تماس

نحوه همکاری
 پاره وقت تمام وقت پروژه ای ریموت